Restaurování barokních varhan v kostele sv. Apolináře

v Horšovském Týně

Varhany

Stavitelem barokních varhan kostela svatého Apolináře v Horšovském Týně byl významný varhanář Johann Leopold Rausch, který pocházel z Vídně a v polovině 18. století se usídlil v Plzni. Rausch nebyl jen význačným varhanářem, o čemž svědčí fakt, že postavil varhany m.j. pro plzeňskou katedrálu, ale byl také varhanářem ekonomicky úspěšným, když na plzeňském náměstí vlastnil dům s právem vaření piva. 

Horšovskotýnské varhany byly postaveny roku 1771, a to za 900 zlatých. Mají 16 rejstříků, dva manuály a pedál. Krásná varhanní skříň (v čistém dřevě – bez jakýchkoliv nátěrů) a varhanní stroj (včetně píšťalového fondu) si zachovaly vysokou míru autenticity a patří mezi dochovanými Rauschovými nástroji ke skutečně unikátním. Odborná literatura uvádí horšovskotýnský nástroj jako „jediný velký Rauschův nástroj dochovaný bez pozdějších přestaveb“.

Restaurování varhan

Dnešní stav této uměleckořemeslné památky je však bohužel zcela tristní. Počátkem 90. let 20. století totiž byly dosluhující varhany rozebrány. Záhy se však prvotní porevoluční nadšení přetavilo ve zklamání – nedostávalo se finančních prostředků a varhany zůstaly rozebrané na kůru. Dnes jsou všechny píšťaly v restaurátorské dílně Marka Vorlíčka a čekají na další finanční injekci.

Na restaurování varhan jste prozatím přispěli částkou:

0
z 3 500 000 Kč

Adopce píšťaly

V případě zájmu o adopci varhanní píšťaly kontaktujte Marii Pochopovou na adrese baroknivarhany@gmail.com.